Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Chcę pomóc

Treść

Chcę pomóc

Caritas Diecezji Tarnowskiej, podobnie jak Caritas Polska i Caritas innych Diecezji, śpieszy z pomocą ludziom dotkniętym nieszczęściami, doświadczonym ciężko przez kataklizmy i wypadki losowe, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Nasza pomoc jest możliwa przede wszystkim dzięki licznym ofiarodawcom, którzy za pośrednictwem Caritas pragną dzielić się tym, co posiadają z potrzebującymi bliźnimi.

Dlatego zwracamy się z apelem o wsparcie wielorakich inicjatyw i działań podejmo-wanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej na rzecz osób i rodzin cierpiących niedostatek, ubogich, samotnych i opuszczonych, chorych i bezdomnych.

Prowadzimy szereg akcji takich jak:

  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
  • Wielkopostna Jałmużna Caritas,
  • Wielkanocne Dzieło Caritas,
  • Akcja "Kromka Chleba",
  • zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich itp.

 

Mogą Państwo dokonać wpłat na konto bankowe Caritas Diecezji Tarnowskiej:

PKO BP I O/Tarnów
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683

z określeniem intencji, czyli komu chcą Państwo pomóc.

 

Ofiarowana pomoc wleje ufność w serca ludzi dotkniętych nieszczęściami, doda im otuchy i wiary, pomoże podnieść się z ciężkich doświadczeń.

Poprzez materialne wsparcie działań prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej można przyczynić się do tego, aby uśmiech zagościł na twarzach dzieci i młodzieży, aby chorzy i cierpiący znaleźli ulgę w cierpieniu, a potrzebujący należne wsparcie.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc na rzecz potrzebujących.

98813