Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Tydzień Miłosierdzia

Treść

Tydzień Miłosierdzia

Szczególnym czasem głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia jest obchodzony jesienią Tydzień Miłosierdzia. Ma on bogatą - trwającą już ponad 60 lat - historię. Z inicjatywą obchodzenia tych Dni, a potem Tygodnia Miłosierdzia wystąpił ogólnopolski zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas 23.02.1937 r. Tradycja została przerwana przez II wojnę światową, ale po jej zakończeniu, w 1945 r. wznowiono organizowanie Tygodnia Miłosierdzia na początku października, i nieprzerwanie – także w czasie gdy władze komunistyczne zlikwidowały kościelną Caritas (1950 r.) i zakazały działalności organizacjom charytatywnym – jest ona kultywowana.

Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę października. Co roku przebiega pod innym hasłem, podkreślającym któryś z wymiarów działalności charytatywnej, a w ostatnich latach nawiązuje także do tematu Roku Duszpasterskiego. I tak w latach ostatnich rozważaliśmy następujące hasła:

2003 r. - 59. TM: Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi;
2004 r. - 60. TM: Życiem otulana śmierć. Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno-paliatywnej;
2005 r. - 61. TM: Eucharystia posłaniem do służby potrzebującym;
2006 r. - 62. TM: Przywróćmy nadzieję potrzebującym;
2007 r. - 63. TM: Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia;
2008 r. - 64. TM: Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia;
2009 r. - 65. TM: Otoczmy troską życie;
2010 r. - 66. TM: Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem.

Tydzień Miłosierdzia przebiega zawsze na dwóch, ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach. Pierwsza obejmuje różne działania służące uwrażliwianiu na potrzebę niesienia pomocy. Służą temu m. in. okolicznościowe kazania oraz katechezy w szkołach, związane z problematyką osób potrzebujących. Oprócz tego sprawowane są Msze św., odprawiane nabożeństwa, podczas których obejmuje się modlitwą osoby potrzebujące i tych, którzy śpieszą im z pomocą. Druga płaszczyzna to konkretne działania podejmowane na rzecz ludzi potrzebujących: biednych, chorych czy samotnych (odwiedziny, pomoc w zakupie leków czy choćby czas poświęcony chorej osobie przez młodzież z SCK).

W przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Działania przez nich podejmowane nie tylko niosą pożyteczną i wymierną pomoc potrzebującym, ale są przypomnieniem, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła.

W ramach Tygodnia Miłosierdzia Caritas Diecezji Tarnowskiej przeprowadza społeczną kampanię "Kromka Chleba", której celem jest uwrażliwienie nas na los ludzi najuboższych, szczególnie dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. Celem tej akcji jest także pozyskanie środków na pomoc dla nich. W czasie trwania Tygodnia w każdej parafii można więc złożyć na ten cel ofiarę i otrzymać "chlebek miłosierdzia" - symbol wrażliwości i otwartości serca. Chlebki te są pełnowartościowym pieczywem, a wszystkie zebrane ofiary przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w szkołach czy świetlicach lub pomoc dla nich w formie paczek żywnościowych.

98801