Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Jak karnawał to cieszmy się!

Jak karnawał to cieszmy się!

Treść

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Sióstr Służebniczek adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwa śpiewy uwielbienie Pana. Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu. Nie bójmy się poświęcić na to spotkanie czasu.

„W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem" (Benedykt XVI)

„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!" (Jan Paweł II)

Zima wielka jest i śnieg też, a my w Caritasie modlimy się i bawimy … przy muzyce zajadamy pyszności i słodkości, które sami przygotowaliśmy. . My jako Rodzina Caritas, nóg nie żałujemy tylko w tany ruszamy – siły duchowe i fizyczne wzmacniamy.  Z serca wszystkim za wszystko dziękujemy.

98813