Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

2009

Treść

Rozliczenie 2009 r.

 

PRZYCHODY

Saldo z grudnia 2008 r.

1062,00

Parafia św. Elzbiety (proboszczowie)

6610,00 zł

Parafia Miłosierdzia

3100,00 zł

Loteria fantowa "Caritas"

5068,00 zł

Sponsorzy - ofiarodawcy

7363,00 zł

Suma Przychodów

23203,00 zł

 

ROZCHODY

Leki dla chorych

9973,00 zł

Pomoc żywnościowa itp.

3212,00 zł

Zakup obuwie

100,00 zł

Światło i opał

550,00 zł

Remont

400,00 zł

Wydatki szkolne

780,00 zł

Żywność do paczek

6014,00 zł

Inne wydatki ( kartki świąteczne, koperty, odwiedziny chorych)

504,00 zł

 
   

Suma rozchodów

21533,00 zł

 

Przychody

23203,00

Rozchody

21533,00

Saldo na 1.01.2010 r.

1670,00

101192